Mänsklig intelligens när den fungerar som bäst

Sveriges Bästa Arbetsplats 2021 har genomfört Heppicopter-utbildningen. för att bli ännu bättre.

”Studieförbundet Vuxenskolan i Halland ville under pandemin förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer.

Valet föll på Heppicopter som för oss blev en fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla.

Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt.

Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”

Joachim Lindqvist, chef, Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.
De
 är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare.

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med internationell arbetsplatsstrateg

Jonas Westerlund har genomfört över 100 kontorsprojekt i alla världsdelar, av dem är 50 aktivitets- och fem hybridbaserade.

Han skriver: ”Er utbildning passar som hand i handske i alla läranderesor mot nästa normala. Har själv gått utbildningen och förändrat mitt arbetssätt.”

En engelsk version av utbildningen lanseras i februari 2022.

En intelligent kultur – det naturliga steget

Idag genomgår många, från enmansföretagare till stora organisationer, något som kan liknas vid en existentiell kris. Var ska vi arbeta? Hur stort kontor behöver vi? Hur ska vi arbeta, samarbeta och leda arbetet? Vad vill våra anställda och kollegor? Hur påverkas vår produktivitet och lönsamhet?
 
Som tur är finns det en faktor som är sig lik – när allt annat ser ut att röra sig i 180 – hjärnan. Så det är förstås den allt måste utgå från. Allt annat är galet.
 

En intelligensskapande kultur

Vi lanserar begreppet en intelligensskapande kultur. I den har alla kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur det påverkar vår hälsa och prestationsförmåga.

Den är en förutsättning för en framgångsrik hybrid arbetsplats, en digital transformation, kompetensutveckling, ett agilt arbetssätt, självledarskap och ett tjänande ledarskap. Ja, det mesta du gör – och kommer att göra i framtiden.

I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

Vår webbutbildning ger fördjupad kunskap

  • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR.
  • Du kommer att förstå hur du ska göra, och VARFÖR, för att kunna använda din hjärnas fulla potential.
  • Du får också fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet att det du arbetar med.
  • Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga, minska stressen och öka ditt välmående.
  • Du får forskares konkreta råd och tips.

Bygger på kritikerrosad bok

Utbildningen utgår från den kritikerrosade boken ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”, av Tomas Dalström, beteendevetare, författare, föreläsare och journalist med inriktning på hjärnan.

”Komplicerad hjärnforskning skrivet för icke-hjärnforskare. Bravo!” Jonas Westerlund, Director Volvo Group Future Workplace, Volvo Group.
”Extremt motiverande till förändringar!” Må Bra
”Forskningsreferenserna utgör imponerade länkar.” Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapitalare