MÄNSKLIG INTELLIGENS NÄR DEN FUNGERAR SOM BÄST

Pris: 5 950 SEK + moms för en personlig licens. Fakturan ska vara betalad innan utbildningen börjar. Du får tillgång till utbildningen när fakturan är betalad

Sista anmälningsdag: 20-10-15
Första videomötet 28 oktober, kl 9.00-9.50. Därefter de tre följande fredagarna. Samma tid.

Du bokar en plats på vår master class genom att klicka på Kontakt-knappen lite längre ner. Ange ”Master class”.

Anmälan och frågor: tomas@heppicopter.com