En intelligent kultur

Vi lanserar begreppet – intelligensskapande kultur. I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

  1. Vi beskriver när våra hjärnor läser, skriver, lär sig och kreerar bäst. Och VARFÖR?
  2. Hur och varför resultatet av det de gör påverkas av olika distraktioner.

Arbetsuppgifter som har med minne, inlärning, uppmärksamhet, koncentration och problemlösning att göra, påverkas mest när vi blir störda.

Tanken svindlar

Volvo Personvagnar investerade 37 miljoner kronor för att de anställda bara skulle kolla och svara på mejl en eller två gånger om dagen. Det resulterade i en produktivitetsökning på 2,5 procent – en siffra man sällan når upp till när det gäller tjänstemannasektorn.

Det var för tio år sedan. Innan smarta telefoner, mobilt bredband och sociala medier slagit igenom.

Tanken svindlar!