Sexminuters regeln

Vi lanserar begreppet – intelligensskapande kultur. I den får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

Sexminuters regeln

Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme, under tio månader – på grund av olika distraktioner – motsvarar det samma summa som organisation betalar i personalkostnad för en månads arbete. Det gäller oavsett lön.

Till det ska läggas förlorade intäkter på minst lika mycket som ska bidra till ett företags vinst och gemensamma kostnader.

– Observera att det inte handlar om de pauser vi tar för att vi ska vara produktiva.

Arbetsuppgifter som har med minne, inlärning, uppmärksamhet, koncentration och problemlösning att göra, påverkas mest när vi blir störda. 

Tanken svindlar

Volvo Personvagnar investerade 37 miljoner kronor för att de anställda bara skulle kolla och svara på mejl en eller två gånger om dagen. Det resulterade i en produktivitetsökning på 2,5 procent – en siffra man sällan når upp till när det gäller tjänstemannasektorn.

Det var för tio år sedan. Innan smarta telefoner, mobilt bredband och sociala medier slagit igenom.

Tanken svindlar!