Utbildningen i sex punkter

Heppicopter-utbildningen är en utbildning om arbetslivet och livet. Du utgår från din egen vardag och börjar förstå varför du handlar som du gör. Med kunskap om hjärnan kommer du att få nya perspektiv och insikter, som resulterar i att du ifrågasätter dina rutiner. 

Det du har kunskap om kan du förändra.

Vi har vaskat fram guldklimparna

  1. Utbildningen innehåller 22 minilektioner, som består av miniföreläsningar, texter, videofilmer, animationer, forskares bidrag, reflektionsövningar och kunskapstest.
  2. Lektionerna är ungefär 9 minuter långa i genomsnitt. Den tid som behövs för reflektion och att svara på frågor ingår inte i den tiden.

Varje lektion är uppdelad i flera korta avsnitt. Du kan ta en paus och läsa när det passar dig. Fler pauser minskar också känslan av mental trötthet.

  • Den kortaste lektionen är 3,5 minuter och den längsta 14 minuter. Du ser hur lång varje lektion är i menyn.
  • Om du lägger på 6 minuter för att svara på frågorna tar en lektion 15 minuter i snitt.

Du kan i stort sett jämföra den tid hela utbildningen tar, med en vanlig heldagsutbildning, inklusive fika och lunch.

  1. Heppicopter-modellen, som utbildningen utgår från, finns i varje kapitel. Den är en slags ”uppslagsbok”, där du snabbt kan läsa en kort sammanfattning om de olika delarna.
  2. Du får forskares konkreta råd och tips.
  3. Diplom efter genomförd och godkänd utbildning. För att bli godkänd behöver du ha svarat rätt på 80 procent av frågorna.
  4. Utbildningen fungerar på alla plattformar så länge du är uppkopplad.