Ett holistiskt perspektiv

Det handlar om ett lättstört ekologiskt system, där olika delar i hjärnan samspelar och är beroende av varandra. Och precis som i samspelet med naturen, kan du göra val som är bra eller skadliga. 

Du får ett holistiskt perspektiv och kan se hur hjärnan fungerar – när, var, hur och VARFÖR den fungerar som den gör. När den fungerar som bäst. Och vad den behöver för att kunna återhämta sig.

Ett mer hållbart arbetsliv

Det är först när vi förstår våra hjärnors sätt att fungera som vi kan utveckla mer hållbara organisationer, ett mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar livsstil.

Vi är på väg in i en ny era där organisationer som gör vad andra bara pratar om – verkligen sätter personalen i fokus – kommer att värderas högre av medarbetare, de som söker arbete, kunder, leverantörer och finansiärer.

Vinsten på det personliga planet

Det handlar inte om att arbeta mer – utan effektivare. Att skilja på arbete och fritid.

Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga, minska stressen och öka ditt välmående.

På det personliga planet kan vinsten vara bättre betyg, drömjobbet och en hel helg till med nära och kära.