Partners

JonWest Consulting AB

Datadriven konsultrådgivning som fokuserar på er arbetsplatsresa
– från ett kontor till en tillgång.

Erbjuder tjänster inom dimensionering, planlösningar, strategi
och förändringsledning.

+100 kontorsprojekt, av dem är 50 ABW och ett tiotal hybridkontor.
+50 000 användare i alla världsdelar.