Några röster om utbildningen

”Heppicopter-utbildningen gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever att det är sällan en webbutbildning resulterar i.

Ni har lyckats göra utbildningens innehåll enkel att förstå i kombination med reflektionsfrågor, som gjort att jag reflekterat över mitt beteende och kommit fram till att jag hellre vill nyttja min energi till viktigare saker som stödjer mitt mående och mina mål.
Fredrik Uddeholt, lic mental tränare och ICC Coach* (Uneståhl Education) *ICC är en av de största professionella organisationerna för certifierade coacher i världen.

”Studieförbundet Vuxenskolan i Halland ville under pandemin förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer.

Valet föll på Heppicopter som för oss blev en fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla. Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt.
Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”
Joachim Lindqvist, chef
Studieförbundet Vuxenskolan i Halland har utsetts till Årets bästa arbetsplats 2021 av Great Place to Work.
De är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare
 

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara – medan den tid du blir störd är obegränsad. Utbildningen hjälper dig att hitta din balans. Gå den!”
Jonas Westerlund, arbetsplatsstrateg, JonWest Consulting AB. +100 kontorsprojekt (50 ABW) +50 000 användare (alla kontinenter).

“Heppicopter-utbildningen känns klart meningsfull, pedagogisk och nyttig! Jag lärde mig värdefulla saker om min hjärna och vikten av en störningsfri miljö för att den ska fungera optimalt. Jag har nu bland annat tagit till mig nyttiga insikter om vikten av pauser och varför scrollning belastar arbetsminnet.”
Henrik Ahlén, strateg eHälsa, CGI Sverige

“Webbutbildningen är både genomtänkt och pedagogisk. Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt som är lätt att ta till sig. Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Heppicopter- utbildningen.”
Isabelle Sjövall, neurodesigner, Stargo

”Boken är fenomenal och ytterst lärorik. Webbversionen är välgjord och pedagogisk. Faktum är att ALLA har nytta av att förstå hur vår hjärna fungerar i dessa digitala tidevarv. Helt enkelt lysande bra!”
Jerker Pettersson, ICT Management, WordPress consultant, Media Producer