Några röster om utbildningenLicensierade mentala tränare och ICC Coacher: Snabb beteendeförändring

1. ”Heppicopter-utbildningen gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever att det är sällan en webbutbildning resulterar i. Ni har lyckats göra utbildningens innehåll enkel att förstå i kombination med reflektionsfrågor, som gjort att jag reflekterat över mitt beteende och kommit fram till att jag hellre vill nyttja min energi till viktigare saker som stödjer mitt mående och mina mål.” 

2. ”Vi letade efter en webbutbildning som kompletterar vårt koncept och fastande för Heppicopter, eftersom den skapade en beteendeförändring på kortast tid. Redan efter fem-sex lektioner. Jag upptäckte snabbt hur ineffektivt jag arbetade – och hur jag skulle göra för att kunna använda min hjärnas fulla potential. Vi använder utbildningen i vår verksamhet och deltagarna upplever fördelarna med att få den här kunskapen.”

Det säger två licensierade mentala tränare och ICC Coacher*, som är utbildade hos pionjären inom mental träning Lars-Eric Unestål. (1) Fredrik Uddeholt är pedagogiskt ansvarig för Trippples koncept för prestationsutveckling. Han har genomfört och jämfört många webbutbildningar inom hälsoområdet.(2) Christer Bäckman är ansvarig för försäljning.
* ICC är en av de största professionella organisationerna för certifierade coacher i världen.

Årets bästa arbetsplats 2022: ”… har möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt”

”Studieförbundet Vuxenskolan i Halland ville under pandemin förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer.

Valet föll på Heppicopter som för oss blev en fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla. Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt. Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”

Joachim Lindqvist, chef, Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.
De har utsetts till Årets bästa arbetsplats 2022 av Great Place to Work. De är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare.

Samarbetsavtal med internationell arbetsplatsstrateg

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara – medan den tid du blir störd är obegränsad. Utbildningen hjälper dig att hitta din balans. Gå den!”
Jonas Westerlund, arbetsplatsstrateg, JonWest Consulting AB.
Har genomfört över 100 kontorsprojekt i alla världsdelar,
av dem är 50 aktivitets- och tiotal hybridbaserade.

Ledningsgruppen har fått större fokus

”Heppicopter har varit en del i Byggelits ledarskapsutbildning. Vi har fått en djupare kunskap om hur dagens samhälle påverkar oss. Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden.

Sanningen är att efter Heppicopter-insikten ser vi markanta förbättringar, främst inom ledningsgruppen med större fokus och mindre störningsmoment. Byggelit kan varmt rekommendera Tomas Dalström och Heppicopter som en del av en insiktsfull förändringsresa.” 
Peter Lundblad, koncenchef/VD, Byggelit AB

”Klart meningsfull, pedagogisk och nyttig”

”Heppicopter-utbildningen känns klart meningsfull, pedagogisk och nyttig! Jag lärde mig värdefulla saker om min hjärna och vikten av en störningsfri miljö för att den ska fungera optimalt. .”
Henrik Ahlén, strateg eHälsa, CGI Sverige

Neurodesigner: Mycket att vinna både från ett hälsofrämjande och ekonomiskt perespektiv

”Webbutbildningen är både genomtänkt och pedagogisk. Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt som är lätt att ta till sig

Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Heppicopter- utbildningen.”
Isabelle Sjövall, neurodesigner

”Alla har nytta av att veta hur hjärnan fungerar”

”Boken är fenomenal och ytterst lärorik. Webbversionen är välgjord och pedagogisk. Faktum är att ALLA har nytta av att förstå hur vår hjärna fungerar i dessa digitala tidevarv. Helt enkelt lysande bra!”
Jerker Pettersson, ICT Management, WordPress consultant, Media Producer