En intelligensskapande kultur

Vi lanserar begreppet en intelligensskapande kultur. I den har alla kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur det påverkar vår hälsa och prestationsförmåga.

En intelligent kultur

I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

Ett holistiskt perspektiv

Det är först när vi förstår våra hjärnors sätt att fungera som vi kan utveckla mer hållbara organisationer, ett mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar livsstil.

Dubbelkatapulten

Du får mer gjort med mindre ansträngning.

Mindre övertid och mer tid över för fritidsintressen, familj och vänner.

VD-paradoxen

Skulle du kunna tänka dig att satsa 15 kronor i snitt per dag, i 22 dagar, mot en utdelning på 40 000–45 000 kronor efter tio månader?

Självledarskap

En förutsättning för att vi ska kunna prestera och må bra är att vi kan strukturera, prioritera och effektivisera våra arbetsdagar.

För att kunna göra det måste styra din uppmärksamhet så att du hamnar i – och stannar kvar i – uppmärksamhet à la mästare.

En elefant i styrelserummet

Den totala produktivitetsökningen har försvagats, svenska företag förlorar miljarder kronor varje år.

De utmaningar vi står inför kräver ett nytt sätt att förändra. Ett nytt sätt att tänka. Att förändra förändringen.