Om utbildningen

Vi lanserar begreppet – intelligensskapande kultur. I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

Ett holistiskt perspektiv

Det handlar om ett lättstört ekologiskt system, där olika delar i hjärnan samspelar och är beroende av varandra. Och precis som i samspelet med naturen, kan du göra val som är bra eller skadliga. 

Heppicopter-utbildningen ger dig ett holistiskt perspektiv. Du  ser hur hjärnan fungerar – när, var, hur och VARFÖR den fungerar som den gör. 

Ett mer hållbart arbetsliv

Det är först när vi förstår våra hjärnors sätt att fungera, som vi kan utveckla mer hållbara organisationer, ett mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar livsstil.

Vi är på väg in i en ny era där organisationer som gör vad andra bara pratar om – verkligen sätter personalen i fokus – kommer att värderas högre av medarbetare, de som söker arbete, kunder, leverantörer och finansiärer.