VD-paradoxen

Skulle du kunna tänka dig att satsa 15 kronor per dag, i 22 dagar, mot en utdelning på 35 000–40 000 kronor efter tio månader.

Inte många skulle tacka nej till ett sådant erbjudande. Om du byter ut 15 kronor om dagen mot 15 minuter om dagen i 22 dagar, så ryggar en del tillbaka. ”Vi har inte tid att lägga så mycket tid på en utbildning”, sa en vd nyligen. * Han är inte ensam om att tänka så.

Men den tiden finns. Vi lovar.

1. En medelanvändare kollar mobilen var femte minut, enligt en undersökning. För tio år sedan hade en person som upprepade samma beteende så ofta fått diagnosen tvångsbeteende och blivit ordinerad medicin och terapi. Idag är det, det nya normala.

2. En amerikansk studie visar att tre av fyra anställda ägnar två timmar eller mer åt privata aktiviteter under en arbetsdag. 2 000 HR-chefer och 3 000 heltidsanställda, i privata företag har deltagit i den.

3. En kille, som arbetar på ett stort svenskt företags kundservice, berättade att hans kollegor kollar mobilen ”typ tio gånger under en timma. Om man inte har träffat en ny tjej eller kille förstås, då blir det oftare.”

4. En webbplats som erbjuder svensk släktforskning på nätet, har flest besökare under arbetstid. På kvällar, fredagseftermiddagar och helger är det lugnare. De flesta är mellan 45 och 65 år. 

5. Multitasking minskar produktiviteten med upp till 40 procent på individuell nivå. Din uppmärksamhet och ditt minne blir sämre.   Du är inte lika effektiv

6. Många sitter tillsammans med kollegorna, istället för att välja ett tyst rum när de ska arbeta med en arbetsuppgift som kräver koncentration. De prioriterar surret, skvallret och skratten – i stället för en aktivitet som kräver ett långvarigt fokus; arbetsuppgiften.

Det resulterar i att individer, avdelningar, företag, branscher, offentlig sektor och utbildningar underpresterar. Och när de flesta gör det så märks det inte. Det är det nya normala, så det kanske inte är underligt, att vd:n inte insåg hur fel han har. Det gäller förstås inte bara vd:ar.

Vi har fler och mer detaljerade exempel. Kontakta oss om du vill veta mer.

*) Utbildningen innehåller totalt 22 lektioner, som med några undantag, innehåller en miniföreläsning, text, videofilmer, animationer och reflektionsfrågor som utgår från ditt arbete och din vardag.

  • Lektionerna är i genomsnitt 9 minuter långa.
  • Den kortaste är 3,5 minuter och den längsta 14 minuter.
  • Om du lägger på 6 minuter för att svara på frågorna tar en lektion 15 minuter i snitt.

Om du jämför med en med en heldagsutbildning, som börjar klockan 9, så är du klar med det första avsnittet – eller nivån som vi kallar det – klockan 10. Och det andra klockan 12. Sen lunch en timma. Det tredje och fjärde avsnittet klockan 14.30 och det femte och sista klockan 15.30.

Kolla den tredje videon ”Så funkar du! Heppicopter-modellen”, så förstår du tanken bakom tidsschemat.