Det innehåller heppicopters Master class

Om Tomas Dalström och hans bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”, som master utbildningen utgår från

1. ”Författaren Tomas Dalström, har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång kring hur vår hjärna fungerar. Forskningsreferenserna utgör imponerande länkar.

Boken erbjuder en pedagogisk paketering som ger energi och mersmak till fortsatt kunskapssökande om hur vi bör hantera och kultivera vår plastiska guldklimp, för att undvika att den eroderar!”
Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapital

2. ”Din bok är som en buljong, så innehållsrik. Du har en kunskap som är utöver det vanliga.”
Lena Skogholm, författare och föreläsare. Vinnare av stora talarpriset 2021.

3. ”Extremt motiverande till förändringar!”
Må Bra

 

Heppicopters master class – för dig som vill bli bättre eller bäst

Vill du bli bättre eller bäst – på jobbet, i teamet, i Sverige eller internationellt? Då är vår Master Class något för dig.  I den ingår webbutbildningen – Heppicopter – och sex videomöten. Det första 60 minuter och sedan max 50 minuter vid varje tillfälle. Tomas Dalström leder dem. Max fem deltagare.

Utbildningen innehåller 64 videofilmer och animationer, forskares material, texter, miniföreläsningar, reflektionsövningar och kunskapstest. Du får forskares konkreta råd och tips.

Du kan se hur utbildningen är upplagd i den här videon.

Vecka 1. Innan det första videomötet går du igenom nivå 1 i Heppicopter-utbildningen. Du får veta hur det går till när du läser – med utgångspunkt från hjärnan – och när läsprocessen fungerar som bäst. Du fortsätter med skrivprocessen, inlärning och kreativitet. Vi har valt dem för att många arbetar med den typen av uppgifter. Men det handlar inte bara om dessa fyra.

Alla arbetsuppgifter som har med uppmärksamhet, minne och problemlös­ning att göra – påverkas negativt när vi blir störda. 

Vad har du får mål. En gemensam genomgång, där du får ta del av andras erfarenheter och möjlighet att ställa frågor. Vad ska du prioritera.

Vecka 2. Innan vi träffas har du gått igenom nivå 2. Vi lyfter på locket och tittar på vad det är som händer i hjärnan, när du arbetar väljer att arbeta på ett sätt som passar hjärnan eller mot den. Du får veta hur resultatet av det du arbetar med det påverkas och VARFÖR det blir så. 

En gemensam genomgång, där du även får ta del av andras erfarenheter och får möjlighet att ställa frågor. Vad ska du prioritera.

Vecka 3. Du har gått igenom nivå 3 och 4. Nu får du veta hur olika distraktioner påverkar din hjärna och resultatet av det du arbetar med eller ditt studieresultat. Och VARFÖR de gör det. Vi tar upp multitasking, störande miljöer, hur hjärnan intuitivt läser på papper och skärm, samt sömnens och pausernas betydelse. 

En gemensam genomgång, där du även får ta del av andras erfarenheter och får möjlighet att ställa frågor. Vad ska du prioritera.

Vecka 4. Du har gått igenom nivå 4. Vi avlutatar med fyra lektioner om förändring. Du får veta hur du bygger om din hjärna. Du får fördjupad kunskap om belöningssystemet och motivationens roll. Och två konkreta metoder för att genomföra en förändring. 

En gemensam genomgång, där du även får ta del av andras erfarenheter och får möjlighet att ställa frågor. Hur ska du gå vidare för att nå dina mål.

Tre månader senare. Vi följer upp hur det har gått. Du får ta del av de andras erfarenheter.

Sex månader senare. Vi gör en skriftlig utvärdering och summerar.

Sista anmälningsdag: 20-10-19. Boka: tomas@heppicopter.com.
Första videomötet 28 oktober, kl 9.00-10.00. Därefter de tre följande fredagarna 9.00-9.50.

Några frågor? Kontakta mig.